Profile Dokumenty
TARGI EDUKACYJNE 2013   >>>>>>Zobacz zdjęcia:)

 

 

Express ilustrowany o nas:  OFERTA

 

Kierunki kształcenia:

 

» technik ekonomista

 

» technik hotelarstwa

 

» technik obsługi turystycznej

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Łódzkiego Kuratora Oświaty

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

 

ZASADY NABORU DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH im. Władysława Grabskiego W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Lp.

Zawód

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania

Języki obce

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji

1.

Technik hotelarstwa

geografia

j.angielski

 

angielski

niemiecki

 

 

język polski

język obcy

geografia

wychowanie fizyczne

2.

Technik hotelarstwa

geografia

j.angielski

 

francuski

angielski

 

 

język polski

język obcy

geografia

wychowanie fizyczne

3.

Technik ekonomista

matematyka

j.angielski

 

niemiecki

angielski

 

 

język polski

matematyka

geografia

informatyka

4.

Technik obsługi turystycznej

geografia

j.angielski

 

francuski

angielski

 

 

język polski

język obcy

geografia

wos

 

5

 

 

Technik hotelarstwa/ Technik obsługi turystycznej

 

geografia, język angielski

 

Technik obsługi turystycznej

angielski

niemiecki lub francuski

język polski

język obcy

geografia

wychowanie fizyczne lub wos

 

geografia   język angielski

 

Technik hotelarstwa

Angielski,

niemiecki lub francuski
Zamówienia publiczne