Profile Dokumenty


logo srebrne technikum

Kierunki kształcenia:

 

» technik ekonomista

 

» technik hotelarstwa

 

» technik obsługi turystycznej


» technik obsługi portów i terminali


 

Lp. Zawód

Przemioty z rozszerzonym

programem nauczania

Języki   obce

Przedmioty

uwzględnianew procesie rekrutacji

1 Technik hotelarstwa

geografia

j. angielski

j. angielski

j. nimiecki

j. polski

j. obcy

geografia

wychowanie fizyczne

2 Technik hotelarstwa

geografia

j. angielski

j. francuski

j. angielski

j. polski

j. obcy

geografia

wychowanie fizyczne

3 Technik ekonomista

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski

j. polski

matematyka

geografia

informatyka

4 Technik obsługi turystycznej

j. angielski

matematyka

j. francuski

j. angielski

j. polski

j. obcy

geografia

wos

5

Technik obsługi portów

i terminali

j. angielski

matematyka

j. angielski

j. francuski

j. polski

j. obcy

geografia

informatyka

 

 

 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru do szkół ponadgimnazjalnych